הצהרה על היעדר תסמינים - קורונה


הצהרת בריאות יומית - עבור כניסה למכללה
בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, לפני הכניסה לקמפוס נדרשים עובדים ומבקרים למדוד את חום הגוף, ולמלא הצהרה האומרת שלא היו במגע עם אדם שנדבק בקורונה במשך השבועיים האחרונים, שחום גופם תקין ושאין להם את התסמינים הבאים: חום גוף מעל 38 מעלות, שיעול, קשיי נשימה.

תקנות אלו תקפות עבור אנשי סגל, סטודנטים ואורחים בקמפוס.
תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה
*
*
*
*
*